SDPL:n Pohjois-Suomen Pioneerit

Periaatteet

SDPL:n tehtävänä on kehittää ja toteuttaa vasemmistolaisiin arvoihin perustuvaa lasten ja nuorten toimintaa sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan myös elää ja toimia näiden arvojen mukaisesti. Vasemmistolaisia arvoja ovat muun muassa vapaus, tasa-arvo, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, vastuullisuus, maailmanrauha, luonnon- ja ympäristönsuojelu sekä työn kunnioittaminen. Pioneeritoiminnassa lasta kuunnellaan ja hänen mielipiteensä otetaan aidosti huomioon toimintaa toteutettaessa. Pioneerien arvomaailma voidaan karkeasti jakaa neljään kasvatukselliseen osa-alueeseen: demokratiakasvatukseen, kansainväliseen kasvatukseen, ympäristökasvatukseen ja mediakasva-tukseen:

SDPL:n Pohjois-Suomen Pioneerit ry. toimii vuonna 2013 seuraavien periaatteiden pohjalta:
–          Lapsen oikeuksien puolesta toimiminen
–          Leiri-ja retkitoiminnan kehittäminen/lisääminen
–          Eri kulttuurien tuntemuksen lisääminen
–          Koulutus- ja opintotoiminnan lisääminen
–          Pioneeritoiminnan tietouden lisääminen
–          Toiminnallisten tapahtumien järjestäminen